logo
EN
VN

Dự án “Trao đổi giáo dục song phương Việt Nam và Ai-len” (viết tắt: VIBE) là dự án nhằm hỗ trợ và đẩy mạnh hợp tác giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển và môi trường từ góc độ khoa học xã hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và học thuật giữa Việt Nam và Ai-len. Dự án sẽ đẩy mạnh và tiếp tục phát triển các hoạt động hợp tác giáo dục và nghiên cứu giữa Khoa Quốc tế học, trường Đại học Hà Nội và Khoa Địa lý, trường Đại học College Dublin. Các hoạt động này sẽ tập trung vào sự đổi mới trong giảng dạy và trao đổi về mặt học thuật giữa giảng viên và sinh viên hai trường. Các hoạt động ưu tiên mảng nghiên cứu phát triển và môi trường thông dưới góc nhìn khoa học xã hội và theo hướng xây dựng chính sách, trong đó sẽ tập trung vào xây dựng kĩ năng cho sinh viên ở những lĩnh vực then chốt như: kĩ năng nghiên cứu tại thực địa, áp dụng kĩ năng về không gian địa lý, đáp ứng công nghệ thành thạo để khảo sát và giải quyết các thách thức trong nghiên cứu về phát triển và bền vững.


    Đại sứ Cáit Moran, Đại sứ quán Ireland and PGS. TS. Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Đại Học Hà Nội
Bộ trưởng Richard Bruton và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chứng kiến lễ công bố dự án hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu 2017-2019 giữa trường Đại Học College Dublin (Cộng Hoà Ai-len) và trường Đại Học Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam Ireland (VIBE), do Irish Aid tài trợ.