logo
EN
VN

Báo cáo đánh giá khoá tập huấn TTPT– Sử dụng điện thoại smartphone làm sản phẩm TTPT

Ngày: 11-12/1/2018
Địa điểm: Trường đại học Hà Nội
Thành phần tham dự: 30 cán bộ giáo viên và sinh viên khoa FIS, bao gồm 3 người khuyết tật ở các tổ chức phát triển xã hội.
Giám sát viên: giảng viên FIS.
Giảng viên: Mai Thanh Lợi/Nguyễn Đình Quyền. Trợ lý: Phạm Thanh Huyền

Khoá tập huấn Truyền thông phát triển đạt mục tiêu và kết quả mong đợi đã đặt ra, 100% tham dự viên tham gia tích cực và hứng thú với nội dung tập huấn, nắm được các nội dung của khoá tập huấn. Đặc biệt, khoá tập huấn hướng tới tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục cho cả những đối tượng thiệt thòi, dễ bị tổn thương (3 HV khuyết tật) có mong muốn làm các sản phẩm truyền thông trong phát triển, mang lại thay đổi trong xã hội. Ý nghĩa của việc tham gia của các HV khuyết tật cũng có ý nghĩa giáo dục và là tạo động lực cố gắng học tập chăm chỉ, nghiêm túc và đóng góp cho xã hội nhiều hơn của các sinh viên khoa HANU, đặc biệt khoa FIS.

Qua phiếu khảo sát đánh giá khoá tập huấn của các tham dự viên, kiến thức, kỹ năng của các tham dự viên sau khoá tập huấn được cải thiện đáng kể. Đáng lưu ý, trước khi tham gia khoá tập huấn có khoảng 40% HV không biết hoặc biết ít về truyền thông và cách quay các video đúng kĩ thuật. Nhưng sau khoá tập huấn, toàn bộ các học viên đều phản hồi và đánh giá khoá tập huấn hữu ích và giúp họ hiểu được thế nào là sản phẩm truyền thông tốt và các kĩ thuật quay video bằng smartphone.

Việc tham gia hoạt động tập huấn của giáo viên và đại diện một số phòng ban ở HANU tạo thuận lợi cho việc nắm được hiệu quả của khoá tập huấn và khả năng tham gia của các tham dự viên. Từ đó, DA chủ động điều phối và phát huy vai trò của các bên liên quan và cung cấp các hỗ trợ kịp thời để đưa nội dung tập huấn vào thực tế.
Sau đây là một vài hình ảnh của Khóa tập huấn: