logo
EN
VN

Báo cáo khoá tập huấn TTPT– Sản xuất sản phẩm TTPT

Báo cáo đánh giá khoá tập huấn truyền thông phát triển – Sản phẩm truyền thông phát triển

Ngày: 6/4/2018
Địa điểm: Trường đại học Hà Nội
Thành phần tham dự: 28 cán bộ giáo viên, sinh viên khoa FIS và cán bộ khuyết tật ở tổ chức phi chính phủ.
Giám sát viên: giảng viên FIS.
Giảng viên: Vũ Ngọc Dũng. Trợ lý: Phạm Thanh Huyền


Với mục tiêu sau khi kết thúc khóa tập huấn các học viên có thể nắm được các yếu tố của sản phẩm truyền thông phát triển tốt cũng như các bước để xây dựng và sản xuất sản phẩm truyền thông đó. Buổi tập huấn tập trung phát huy tối đa sự tham gia và thực hành của học viên. Sau mỗi phần lý thuyết, học viên được tạo cơ hội áp dụng ngay những kiến thức vào thực tế làm sản phẩm truyền thông.

Mặc dù thời gian tập huấn có hạn nhưng với phương pháp giảng dạy hiệu quả, nội dung hữu ích đa phần các học viên đã biết cách làm sản phẩm truyền thông phát triển. Sau khóa tập huấn dự án tiếp tục tạo điều kiện cho giáo vien và học viên đưa nội dung kiến thức đã được dạy vào thực tế thông qua các buổi sinh hoạt CLB và coaching online thông qua Facebook hoặc trao đổi Skype. Giáo viên cũng tiếp tục hỗ trợ cho sinh viên tiếp cận các cơ hội việc làm về truyền thông phát triển ở các tổ chức quốc tế trong cùng lĩnh vực.

Sau đây là một vài hình ảnh của khóa tập huấn: