logo
EN
VN

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 2018 "PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO: THỰC TRẠNG VÀ XU THẾ QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC"

2

***** 
Hội thảo khoa học quốc tế 2018 với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học”, cụ thể:
Thời gian: Từ 8g00 đến 17g00, ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2018.
Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội (Km9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội).
Ngày 11/12/2018
Buổi sáng: (Từ 8g00 đến 12g00): Phiên toàn thể tại Phòng Hội thảo 102, tầng 1 nhà C;
Buổi chiều (Từ 13g30 đến 17g00): Phiên chuyên đề (Tiểu ban 1): Phòng Hội thảo 101, tầng 1 nhà C; Phiên chuyên đề (Tiểu ban 2):  Phòng Hội thảo 102, tầng 1 nhà C.
Ngày 12/12/2018:
(
Từ 8g00 đến 12g00): Tham quan mô hình quốc tế hoá giáo dục đại học và Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam (đại biểu quốc tế được mời)
Trân trọng thông báo.

Chương trình chi tiết hội thảo quốc tế: 11-12 tháng 12 năm 2018

***** 


48358682 1860489167410526_3573927318764126208_o

48361773 1860489924077117_1336329355608981504_o

48255900 1860489767410466_97613392478470144_o

47684594 1860490104077099_5807176747791155200_o


48390925 1860485774077532_1920045652000112640_o111

48370074 1860486747410768_3166697847110238208_o


47686454 1860487017410741_3736806772279607296_o

47689204 1860487654077344_3822183824406609920_o

48219092 1860488074077302_3162503137235828736_o

-------------

THÔNG BÁO 
     
V/v tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế 2018
11-12 Tháng 12 Năm 2018
 “Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục”

     Trong bối cảnh Việt Nam chuyển dịch từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường lao động, quốc tế hóa giáo dục là việc làm cần thiết đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển kinh tế, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Đại học Dublin tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao: Thực trạng và xu thế quốc tế hóa giáo dục”.

    Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cơ quan giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên cao học trong và ngoài nước, đại diện các viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế đăng ký viết bài tham gia Hội thảo.
 

Thông tin cụ thể (xin trân trọng xem Thông báo đính kèm)

Tải phiếu đăng kí tham gia hội thảo tại đây