logo
EN
VN

Khoa Địa lý, Trường Đại học College Dublin

Khoa Địa lý được xếp hạng Top 100 Cơ sở về địa lý học hàng đầu thế giới trên danh sách xếp hạng các trường đại học thế giới QS, khẳng định vị trí trung tâm giáo dục và nghiên cứu địa lý uy tín.
Khoa Địa lý sở hữu nhiều chương trình bậc đại học đồ sộ nhất trong hệ thống trường UCD, một cộng đồng giáo dục đại học sôi động và được công nhận trên toàn thế giới về chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật về địa lý. Các cán bộ, giảng viên đều giữ vị trí trọng trách tại những cơ quan quốc gia, quốc tế, cùng với bằng cấp bậc đại học và sau đại học được công nhận trên toàn thế giới.
Khoa Địa lý, Trường đại học College Dublin với vai trò quan trọng trong dự án là đối tác chính phía Ai-len cùng thiết kế, giảng dạy các hoạt động hợp tác giáo dục được áp dụng như những chương trình nền tảng dành cho chương trình bậc đại học và cao học ở Đại học Hà Nội và Đại học College Dublin.