logo
EN
VN

IrishAid- Cơ quan Phát triển Quốc tế Ai-len

Hỗ trợ của IrishAid và chương trình của IrishAid thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và tầm nhìn về một xã hội toàn cầu, công bằng. IrishAid đặt ra mục tiêu xây dựng các hệ thống giảm nghèo mang tính bền vững.
Trong lĩnh vực giáo dục, IrishAid hỗ trợ cho nhiều chương trình hợp tác giữa các cơ quan đào tạo giảng dạy và nghiên cứu bậc đại học của Việt Nam và Ai-len trong năm 2018-2019.
Chương trình hợp tác được khởi động vào cuối năm 2017 dưới cái tên “Chương trình trao đổi Giáo dục song phương Việt Nam – Ai-len (VIBE)”, với mục tiêu hỗ trợ cầu nối giữa các trường đại học, cơ sở đào tạo bậc đại học của hai nước trong hợp tác và nghiên cứu.